Psichologinės paramos ir konsultavimo centras Psichologinės paramos ir konsultavimo centras Psichologinės paramos ir konsultavimo centras Psichologinės paramos ir konsultavimo centras Psichologinės paramos ir konsultavimo centras Psichologinės paramos ir konsultavimo centras Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

Ilgiausia kelionė - kelionė į save. Dag Hammarskjold

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

Kiekvienas žmogus - tai melodija. Aš esu daina tau, tu esi daina man. Franz Werfel

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

Jei nori suprasti kitus - pažvelk į savo paties širdį. Friedrich von Schiller

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

Visa ko pradžia ir pabaiga glūdi žmogaus širdyje. Lev Tolstoj

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

Stebėdamas kitus suprantu save. Laodzi

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

Tegul mūsų baimės nenustelbia mūsų vilčių. J.F. Kennedy

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

Jei ne žmogaus klaidos, nebūtų jis toks mielas. J.W. Goethe